Sendeplan

Hele ukens sendeplan finner du under. Enkeltdager finner du til høyre på siden.

Mandag

Sendeplan for DAB og nettradio
FM-sendingene varierer i de enkelte byene

 

06.00 

Nyheter kl 06.00 og 06.30          

Morgentoner

- ca. 06.10 Over en åpen Bibel 

- ca. 06.35 Dagens bibelord
- ca 6.45 Avisrunden


07.00 syv-te-ni -  magasin for folk i farten.

 

09.00 God hverdag

Nyheter

Dagens bibelord og gjest i Møteplassen

09.40 Over en åpen Bibel

 

10.00 pTro lokal 

Nyheter

Oppslagstavla, Odd i Krånå og musikk

ca. 10.40 Veien gjennom Bibelen ved Øyvind Brakvatne

 

11.00 

Nyheter

Musikk  

ca. 11.10 Avisrunden 

ca. 11.30 Oppmerksomhet ved noreapastor  Asbjørn Kvalbein

 

12.00

Nyheter

Musikk - ca. 12.30 kort andakt fra boken Ung tro

 

13.00

Nyheter

Musikk,Godt sagt, Dagens bibelord og innslag fra noreapastoren

 

14.00

Nyheter

God hverdag - reprise fra kl 09.00

 

15.00

Nyheter 

Musikk

 

16.00 

Nyheter

Musikk

 

17.00

Nyheter

Musikk

 

18.00

Nyheter

Musikk - ca 18.30 kort andakt fra boken Trygg i dag

 

19.00 

Musikk (God hverdag-reprise i Bergen) 

 

20.00 

Opplæring ved Asbjørn Kvalbein

Musikk

 

21.00

Retro på pTro

-Vi tar fram eldre plateinnspillinger. Ca 21.05 kort andakt fra boken Trygg i dag

 

21.30

Vindu mot livet ved radiopastor Johnn Hardang


22.00

pTro lokal - reprise fra kl 10.00

 

23.00

Kveldstoner

ca. 23.30 Oppmuntring ved noreapastor Asbjørn Kvalbein

ca. 23.50 Dagens bibelord

 

00.00 Musikk gjennom natten på DAB og nettradio. 

Tirsdag

Sendeplan for DAB og nettradio
FM-sendingene varierer i de enkelte byene

06.00

Nyheter  kl 06.00 og 06.30

Morgentoner 

 - ca. 06.10 Over en åpen Bibel 

 - ca. 06.35 Dagens bibelord

- ca 6.45 Avisrunden07.00 syv-te-ni
- magasin for folk i farten.


09.00 God hverdag

Nyheter

Innslag og intervjuer, Dagens bibelord

09.40  Over en åpen Bibel

 

10.00 pTro lokal
Nyheter

Oppslagstavla, innslag eller opplesning

Musikk

10.40 Veien gjennom Bibelen ved Øyvind Brakvatne

 

11.00

Nyheter

Musikk

ca. 11.10 Avisrunden 

ca. 11.30 Oppmerksomhet ved noreapastor Asbjørn Kvalbein

 

12.00

Nyheter

Musikk  - ca. 12.30 Kort andakt fra boken Ung tro

 

13.00 

Nyheter

Musikk, Godt sagt, Dagens bibelord  og innslag fra noreapastoren. 

 

14.00

Nyheter

God hverdag (reprise fra kl 09.00) 

 

15.00 

Nyheter

Musikk 

 

16.00 

Nyheter 

Musikk

 

17.00

Nyheter

Musikk

 

18.00

Nyheter

Musikk - i denne timen spiller vi kristen sang og musikk. Ca 18.30 Trygg i dag

 

19.00 

Musikk (God hverdag-reprise i Bergen)

 

20.00 

Musikktime med Sveinung  - programleder Sveinung Hølmebakk

 

21.00 

Retro på pTro

-Vi tar fram eldre plateinnspillinger. Ca 21.05 kort andakt fra boken Trygg i dag

 

21.30 

Vindu mot livet ved radiopastor Johnn Hardang


22.00 

pTro lokal - reprise fra kl 10.00 

 

23.00 

Kveldstoner

ca. 23.30 Oppmuntring ved noreapastor Asbjørn Kvalbein

ca. 23.50 Dagens bibelord ved Ivar Eiken

 

00.00 Musikk gjennom natten (kun på DAB og nettradio)  

 

Onsdag

Sendeplan for DAB og nettradio
FM-sendingene varierer i de enkelte byene

 

06.00

Nyheter kl 06.00 og 06.30

Morgentoner 

 - ca. 06.10 Over en åpen Bibel 

 - ca. 06.35 Dagens bibelord

- ca 6.45 Avisrunden

 

07.00 syv-te-ni - magasin for folk i farten


09.00 God hverdag

Nyheter

Innslag og intervjuer, Dagens bibelord

09.40 Over en åpen Bibel

 

10.00 pTro lokal

Nyheter

Oppslagstavla

Irenes kvarter ved Irene Krokeide Alnes

Musikk

10.40 Veien gjennom Bibelen ved Øyvind Brakvatne

 

11.00

Nyheter 

Musikk

ca.11.10 Avisrunden 

ca.11.30 Oppmerksomhet ved noreapastor Asbjørn Kvalbein

 

12.00

Nyheter

Musikk - ca. 12.30 kort andakt fra boken Ung tro

 

13.00

Nyheter,

Musikk, Godt sagt, Dagens bibelord og  innslag ved noreapastoren

 

14.00

Nyheter

God hverdag (reprise fra kl 09.00)

 

15.00 

Nyheter

Musikk

 

16.00 

Nyheter

Musikk 

 

17.00 

Nyheter

Musikk 

 

18.00

Nyheter

Musikk - i denne timen spiller vi kristen sang og musikk. Ca 18.30 kort andakt fra boken Trygg i dag.

 

19.00 

Musikk (God hverdag-reprise i Bergen) 

 

20.00

Program fra organisasjonen Åpne Dører 

Musikk

 

21.00 

Retro på pTro

-Vi tar fram eldre plateinnspillinger. Ca 21.05 kort andakt fra boken Trygg i dag. 

 

21.30 

Vindu mot  livet ved John Hardang 

 

22.00 

pTro lokal - reprise fra kl 10.00 

 

23.00 

Kveldstoner

ca. 23.30 Oppmuntring ved noreapastor Asbjørn Kvalbein

ca. 23.50  Dagens bibelord ved Ivar Eiken

 

00.00 Musikk gjennom natten (kun på DAB og nettradio)

 

 

Torsdag

Sendeplan for DAB og nettradio.
FM-sendingene varierer i de enkelte byene.

06.00

Nyheter kl 06.00 og 06.30

Morgentoner 

 - ca.06.10 Over en åpen Bibel

 - ca.06.35 Dagens bibelord

- ca 6.45 Avisrunden

 
07.00 syv-te-ni
-  magasin for folk i farten


09.00 God hverdag 

Nyheter

Dagens bibelord

Intervjuer og innslag

 09.40 Over en åpen Bibel

 

10.00 pTro lokal
Nyheter

Musikk

Oppslagstavla

Opplesning  

10.40 Veien gjennom Bibelen ved Øyvind Brakvatne

 

11.00

Nyheter

Musikk 

ca 11.10 Avisrunden

ca 11.30 Oppmerksomhet fra noreapastor Asbjørn Kvalbein

Musikk 

 

12.00

Nyheter

Musikk - ca.12.30 Kort andakt fra boken Ung tro

 

13.00

Nyheter

Musikk,Godt sagt, Dagens bibelord og noreapastoren

 

14.00

God Hverdag (reprise fra 09:00)

 

15.00

Nyheter, Musikk 

 

16:00

Nyheter, Musikk

 

17.00

Nyheter

Musikk

 

18.00

Musikk - i denne timen spiller vi kristen sang - ca.18.30 andakt fra boken Trygg i dag.

 

19.00

Musikk (Reprise av God Hverdag i Bergen)

 

20.00 

Møteplassen (reprise fra mandag) 


21.00
Retro på pTro 

-Vi tar fram eldre plateinnspillinger. Ca 21.05 kort andakt fra boken Trygg i dag

 

21.30 Vindu mot livet  ved radiopastor Johnn Hardang 

 

22.00

pTro lokal (reprise fra kl 10.00)

 

23.00

Kveldstoner

ca. 23.30 Oppmuntring ved  noreapastor Asbjørn Kvalbein

ca. 23.50 Dagens bibelord ved Ivar Eiken

 

00.00 Musikk gjennom natten (kun på DAB og nettradio)

 

Fredag

Sendeplan for DAB og nettradio
FM-sendingene varierer i de enkelte byene

06.00

Nyheter 06.00 og 06.30

Morgentoner 

 - ca.06.10 Over en åpen Bibel 

 - ca.06:35 Dagens bibelord 

- ca 6.45 Avisrunden


07.00 syv-te-ni

- magasin for folk i farten.

09:00 God hverdag 

Nyheter

Dagens bibelord

Intervjuer og innslag

09.40 Over en åpen Bibel

 

10.00 pTro lokal 
Nyheter

Frdagskonkurransen

Oppslagstavla

Musikk

10.40 Veien gjennom Bibelen ved Øyvind Brakvatne 

 

11.00

Nyheter 

Vår Hverdag

 

12.00

Nyheter

Musikk  

ca.12.30 Kort andakt fra boken Ung tro

 

13.00 

Nyheter, musikk, Godt sagt, Dagens bibelord og noreapastoren.

 

14.00

God hverdag (Gjenhør i Stavanger og Krsitiansand)

 

15.00

Nyheter og musikk

 

16:00 

Nyheter og musikk

 

17.00

Nyheter og musikk

 

18.00

Nyheter

Musikk - i denne timen spiller vi kristen sang - ca.18.30 andakt fra boken Trygg i dag.
 
19:00

Musikk (Reprise av God Hverdag i Bergen)

 

20:00
Bedre Søndag og musikk


21.00  

Retro på pTro  

-Vi tar fram eldre plateinnspillinger. Ca 21.05 kort andakt fra boken Trygg i dag. 

 

21.30 

Vindu mot livet  ved radiopastor Johnn Hardang


22.00 

pTro lokal (reprise fra kl 10.00)

 

23.00 

Kveldstoner

ca. 23.30 Oppmuntring ved noreapastor Asbjørn Kvalbein

ca. 23.50 Dagens bibelord ved Ivar Eiken

 

00.00 Musikk gjennom natten (kun på DAB og nettradio) 

 

 

Lørdag

Sendeplan for DAB og nettradio
FM-sendingene varierer i de enkelte byene

Nyheter hver heltime fra klokken 09.00 til 15.00

 

06.00  Morgentoner

 

07.00  Morgentoner

 

08.00   Opplæring ved Asbjørn Kvalbein

08:20   Musikk

 

09.00   Nyheter

09.02   Irenes kvarter ved Irene Krokeide Alnes (reprise fra onsdag)

09.15   Musikk

09.30   Vindu mot livet ved Ola Bjorland 

 

10.00   Nyheter

10.02   Opplesning fra boken "Damer i dongeri"

10.30   Musikk

 

11.00   Nyheter

11.02   Musikk  med Avisrunden, Trosvitaminer og Ukens dikt

 

12.00   Nyheter

12.02   Vår hverdag (reprise fra fredag)

 

13.00   Nyheter

13.02   God hverdag - redigert gjenhør fra tirsdag

13.30   God hverdag - redigert gjenhør fra onsdag

 

14.00   Nyheter

14.02   God hverdag - redigert gjenhør fra torsdag

14.30   God hverdag - redigert gjenhør fra fredag 

 

15.00   Nyheter

15.02   Veien gjennom Bibelen - gjenhør fra mandag

15.15   Musikk

15.30   Veien gjennnom Bibelen - gjenhør fra tirsdag

15.45   Musikk

 

16.00   Veien gjennom Bibelen - gjenhør fra onsdag

16.15   Musikk 

16.30   Veien gjennom Bibelen - gjenhør fra torsdag

16.45   Musikk 

 

17.00   Veien gjennom Bibelen - gjenhør fra fredag

17.15   Musikk

 

18.00   Country og gospel på engelsk og norsk

 

19.00   Musikk 

 

20.00   Ad libibitum - en time med klassisk musikk 

 

21.00   Musikk

 

21.30   Vindu mot livet ved Ola Bjorland (reprise fra lørdag formiddag)

 

22.00   Musikk og kort andakt fra boken Trygg i dag (ca 22.15)

 

23.00  The way of righteousness (engelsk) 

23.15   Musikk (engelsk) 

23.30   Focus on the family (engelsk) 

 

00.00   Musikk gjennom natten (kun på DAB og nettradio) 

 

Søndag

Sendeplan for DAB og nettradio
FM-sendingene varierer i de enkelte byene

 

Nyheter hver heltime klokke 09.00 - 15.00


06.00  Morgentoner med Nistepakka og Ung Tro

 

08.00  Bedre søndag ved Svein Anton Hansen

08.30  Møteplassen (reprise fra uken) 

 

09.00  Nyheter

09.02  Musikk 
09.30  Vindu mot livet ved Ola Bjorland

 

10.00  Nyheter

10.02  Radiosøndagskolen

 

11.00  Nyheter

11.02  Møtetimen med tale og sang


12.00  Nyheter

12.02  Musikktime med Sveinung - programleder Sveinung Hølmebakk

 

13.00  Nyheter 

13.02  Musikk 

 

14.00  Nyheter

14.02  Musikk 

 

15.00  Nyheter 

15.02  Musikk

 

16.00  Musikk 

 

17.00  Musikk med andakt fra arkivet. 

17.40  Program fra Åpne Dører 

 

18.00  Taleopptak fra Salem Misjonskirke, Bergen 

 

19.00   Musikk 

 

20.00   Møtetimen (gjenhør fra formiddag) 

 

21.00   Musikk 

21.30   Vindu mot livet ved Ola Bjorland (reprise fra søndag 09.30) 

 

22.00   Musikk 

 

23.00   The way of righteousness (engelsk - reprise) 

23.15   Musikk (engelsk) 

23.30   Focus on the family  (engelsk - reprise) 

 

00.00   Musikk gjennom natten (kun på DAB og nettradio) 

 

 

 

 

 

6.00

Sendeplan for DAB og nettradio. FM-sendingene varierer i de ulike byene. 

 

Morgentoner - med andakt 06.10 og Dagens bibelord

7.00

syv-te-ni - magasin for folk i farten

9.00 God hverdagmed intervjuer, andakt og musikk (ikke i Bergen) 
10.00

pTro lokal med Oppslagstavla, 

Irenes kvarter, musikk og Veien gjennom Bibelen.

11.00 Musikk - nyheter hver hele time Oppmerksomhet og Oppmuntring ved Asbjørn Kvalbein hver halve time
13.00 Musikk, Dagens bibelord og Oppmerksomhet
14.00 God hverdag - reprise fra kl 09.00
15.00 Musikk fra kl 15 - 18 
18.00 Musikk med kort andakt kl 18.30
19.00

Musikk (God hverdag-reprise i Bergen)

20.00 Program fra Åpne Dører og musikk 
21.00
Retro på pTro og kort andakt
21.30 Vindu mot livet ved Johnn Hardang
22.00 pTro lokal - reprise fra kl 10.00
23.00 Kveldstoner - med Oppmuntring og Dagens bibelord

00.00   Musikk gjennom natten 

Adresse

Radio Sørvest
Gulaksveien 4
4017 Stavanger

Kontakt

Telefon

51 82 31 31

E-post

post@radiosorvest.no

Radio Sørvest er en lokalradio i Stavanger, eid av Norsk Luthersk Misjonssamband.

Vi sender fra Lifjellsenderen i Sandnes på frekvens FM 100,5.

Vil du gi din støtte til Radio Sørvest?

Kontonummer: 8220.02.91588

webløsning utviklet av mWEB