Sendeplan

Hele ukens sendeplan finner du under. Enkeltdager finner du til høyre på siden.

Mandag

06.00 - 15.00 

06.00 

Nyheter kl 06.00 og 06.30          

Morgentoner

- ca. 06.10 Over en åpen Bibel 

- ca. 06.35 Dagens bibelord

07.00 Syv te Ni -  magasin for folk i farten.

 


09:00 - 11.00 God hverdag

09.00
Nyheter

Dagens bibelord

Møteplassen

09.40 Over en åpen Bibel

 

 

10.00  God hverdag - time 2 
Nyheter

Oppslagstavla

Odd i Krånå

Musikk

ca. 10.40 Veien gjennom Bibelen ved Øyvind Brakvatne

 

11.00 

Nyheter

Musikk  

ca. 11.10 Avisrunden 

ca. 11.30 Oppmerksomhet ved noreapastor  Asbjørn Kvalbein

12.00

Nyheter

Musikk - ca. 12.30 kort andakt fra boken Ung tro

 

13.00 - 14.00 Ettermiddagen:

Nyheter

Musikk,Godt sagt, Dagens bibelord og innslag fra noreapastoren

14.00

Nyheter

Musikk  - ca. 14.30 Oppmuntring ved noreapastor Asbjørn Kvalbein

 

 

 

17.00

Nyheter

God hverdag (reprise fra kl 09.00)

18.00

Nyheter

Musikk. I denne timen spiller vi kristen sang og musikk. Ca 18.30 kort andakt fra boken Trygg i dag

 

 

 


21.00-24.00

21.00 Musikkhalvtimen med kristen sang og kort andakt fra boken Trygg i dag

21.30 Vindu mot livet  ved radiopastor Johnn Hardang
22.00 God hverdag (reprise fra kl 10.00)

23.00 Kveldstoner

          ca. 23.30 Oppmuntring ved noreapastor Asbjørn Kvalbein

          ca. 23.50 Dagens bibelord

 

slutt ved  midnatt

Tirsdag

06.00 - 15.00

06.00

Nyheter  kl 06.00 og 06.30

Morgentoner 

 - ca. 06.10 Over en åpen Bibel 

 - ca. 06.35 Dagens bibelord07.00 Syv te Ni 
- magasin for folk i farten.


 
09:00- 11.00 God hverdag:

09.00 
Nyheter

Dagens bibelord

Innslag og intervjuer

Opplesningsserie

09.40  Over en åpen Bibel

 

10.00 God hverdag - time 2
Nyheter

Oppslagstavla

Opplesning fra romanen "Liljene på marken"

Musikk

10.40 Veien gjennom Bibelen ved Øyvind Brakvatne

 

11.00

Nyheter

Musikk

ca. 11.10 Avisrunden 

ca. 11.30 Oppmerksomhet ved noreapastor Asbjørn Kvalbein

12.00

Nyheter

Musikk  - ca. 12.30 Kort andakt fra boken Ung tro

 

13.00 - 14.00 Ettermiddagen

Nyheter

Musikk, Godt sagt, Dagens bibelord  og innslag fra noreapastoren. 

14.00

Nyheter

Musikk - ca. 14.30 Oppmuntring ved noreapastor Asbjørn Kvalbein

 

17.00-19.00

17.00

Nyheter

God hverdag (reprise fra kl 09.00)

18.00

Nyheter

Musikk. I denne timen spiller vi kristen sang og musikk. Ca 18.30 Trygg i dag


21.00-24.00 

21.00  Musikkhalvtimen med kristen sang og kort andakt fra boken Trygg i dag
21.30  Vindu mot livet ved radiopastor Johnn Hardang
22.00  God hverdag - time 2 (reprise fra kl 10.00)

23.00  Kveldstoner

           ca. 23.30 Oppmuntring ved noreapastor Asbjørn Kvalbein

           ca. 23.50 Dagens bibelord ved Ivar Eiken

 

slutt ved midnatt

 

Onsdag

06.00 - 15.00

06.00

Nyheter kl 06.00 og 06.30

Morgentoner 

 - ca. 06.10 Over en åpen Bibel 

 - ca. 06.35 Dagens bibelord

 

07.00 Syv te Ni 
- magasin for folk i farten
 
09:00 - 11.00 God hverdag:

09.00 
Nyheter

Dagens bibelord

Innslag og intervjuer

09.40 Over en åpen Bibel

 

10.00 God hverdag - time 2:
Nyheter

Oppslagstavla

Irenes kvarter ved Irene Krokeide Alnes

Musikk

10.40 Veien gjennom Bibelen ved Øyvind Brakvatne

 

11.00

Nyheter 

Musikk

ca.11.10 Avisrunden 

ca.11.30 Oppmerksomhet ved noreapastor Asbjørn Kvalbein

12.00

Nyheter

Musikk - ca. 12.30 kort andakt fra boken Ung tro

 

13.00- 14.00  Ettermiddagen

Nyheter, Godt sagt, Dagens bibelord og  innslag ved noreapastoren 

14.00

Nyheter

Musikk - ca.14.30 Oppmuntring ved noreapastor Asbjørn Kvalbein

 

17.00 - 19.00

17.00

Nyheter

God hverdag (reprise fra kl 09.00)

18.00

Nyheter

Musikk. I denne timen spiller vi kristen sang og musikk. Ca 18.30 kort andakt fra boken Trygg i dag.


21.00 - 24.00

21.00  Musikkhalvtimen med kristen sang og andakt fra boken Trygg i dag

21.30  Vindu mot livet  ved radiopastor Johnn Hardang
22.00  God hverdag (reprise fra kl 10.00)

23.00  Kveldstoner

            ca. 23.30 Oppmuntring ved noreapastor Asbjørn Kvalbein

            ca. 23.50  Dagens bibelord ved Ivar Eiken

 

slutt ved midnatt

Torsdag

06.00 - 15.00

06.00

Nyheter kl 06.00 og 06.30

Morgentoner 

 - ca.06.10 Over en åpen Bibel

 - ca.06.35 Dagens bibelord

 

07.00 Syv te Ni 
-  magasin for folk i farten


09.00 - 11.00 God hverdag:

09.00

Nyheter

Dagens bibelord

Intervjuer og innslag

Opplesningsserie

09.40 Over en åpen Bibel

 

10.00 God hverdag:
Nyheter

Musikk

Oppslagstavla

Opplesning frå romanen "Liljene på marken" 

10.40 Veien gjennom Bibelen ved Øyvind Brakvatne

 

11.00

Nyheter

Det grønne hjørnet

ca 11.30 Oppmerksomhet fra noreapastor Asbjørn Kvalbein

ca 11.40 Avisrunden

Musikk 

12.00

Nyheter

Musikk - ca.12.30 Kort andakt fra boken Ung tro

 

13.00 - 14.00 Ettermiddagen

Nyheter

Musikk,Godt sagt, Dagens bibelord og noreapastoren

 

14.00

Nyheter

Musikk - ca.14.40 Oppmuntring ved noreapastor Asbjørn Kvalbein

 

17.00 - 19.00

17.00

Nyheter

God hverdag (reprise fra kl 09.00)

18.00

Nyheter

Musikk. I denne timen spiller vi kristen sang og musikk. Ca. 18.30 andakt fra boken Trygg i dag.

 


21.00-24.00 


21.00 Musikkhalvtimen med kristen sang og andakt fra boken Trygg i dag

21.30 Vindu mot livet  ved radiopastor Johnn Hardang 

22.00 God hverdag time 2 (reprise fra kl 10.00)

23.00 Kveldstoner

          ca. 23.30 Oppmuntring ved  noreapastor Asbjørn Kvalbein

          ca. 23.50 Dagens bibelord ved Ivar Eiken

 

slutt ved midnatt

Fredag

06.00 - 15.00

06.00

Nyheter 06.00 og 06.30

Morgentoner 

 - ca.06.10 Over en åpen Bibel 

 - ca.06:35 Dagens bibelord 


07.00 Syv te ni

- magasin for folk i farten.

09:00 - 11.00 God hverdag: 

09.00 
Nyheter

Dagens bibelord

Intervjuer og innslag

09.40 Over en åpen Bibel

 

10.00 God hverdag- time 2:
Nyheter

Frdagskonkurransen

Oppslagstavla

Opplesning frå romanen "Liljene på marken"

Musikk

10.40 Veien gjennom Bibelen ved Øyvind Brakvatne 

 

11.00

Nyheter 

Vår Hverdag

12.00

Nyheter

Musikk  

ca.12.30 Kort andakt fra boken Ung tro

 

13.00- 14.00 Ettermiddagen

Nyheter, musikk, Godt sagt, Dagens bibelord og noreapastoren.

 

14.00

Nyheter

Musikk - ca.14.30 Oppmuntring ved noreapastor Asbjørn Kvalbein

 

17.00 - 19.00

17.00

Nyheter

God hverdag (reprise fra kl 09.00)

18.00

Nyheter

Musikk. I denne timen spiller vi kristen sang og musikk. Ca.18.30 andakt fra boken Trygg i dag.
 

21.00-00.00 

21.00  Musikkhalvtimen med kristen og andakt fra boken Trygg i dag

21.30  Vindu mot livet  ved radiopastor Johnn Hardang
22.00  God hverdag - time 2 (reprise fra kl 10.00)

23.00  Kveldstoner

           ca. 23.30 Oppmuntring ved noreapastor Asbjørn Kvalbein

           ca. 23.50 Dagens bibelord ved Ivar Eiken

 

slutt ved midnatt

 

Lørdag

06.00 - 24.00

 

Nyheter hver heltime fra klokken 09.00 til 15.00

 

06.00 Morgentoner

08.00  Opplæring ved Asbjørn Kvalbein

09.00  Nyheter

09.02  Irenes kvarter ved Irene Krokeide Alnes (reprise fra onsdag)

09.15   Musikk

09.30   Vindu mot livet ved Ola Bjorland 

10.00   Nyheter

10.02   The Way of Righteousness - engelskspråklig

10.15   Kristen engelsk musikk

10.30   Focus on the family  - engelskspråklig

11.00   Nyheter

11.02   Det grønne hjørnet (reprise fra torsdag) - Musikk 

12.00   Nyheter

12.02   Vår hverdag (reprise fra fredag)

13.00   Nyheter

13.02   Veien gjennom Bibelen (reprise fra mandag)

13.15   Musikk

14.00   Nyheter

14.02   Veien gjennom Bibelen (reprise fra tirsdag)

14.15   Musikk

15.00   Nyheter

15.02   Veien gjennom Bibelen (reprise fra onsdag)

15.15   Musikk

16.00   Veien gjennom Bibelen (reprise fra torsdag)

16.15   Musikk

17.00   Veien gjennom Bibelen (reprise fra fredag)

17.15   Musikk

18.00   Homecoming Radio ved Mette og Roger Sørensen

18:30   Country og gospelmusikk

19.00   Musikk og kort andakt fra boken Trygg i dag (ca 19.30)

20.00   Musikk

21.00   Musikk

21.30   Vindu mot livet ved Ola Bjorland (reprise fra lørdag formiddag)

22.00   Musikk og kort andakt fra boken Trygg i dag (ca 22.15)

23.00   Ad libitum -  en time med klassisk musikk

 

Slutt ved midnatt

 

Søndag

 

06.00 -13.00

 

Nyheter hver heltime klokke 09.00 - 12.00


06.00 Morgentoner

08.00 Vindu mot livet  ved Johnn Hardang (reprise fra fredag)
09.00 Nyheter

09.02 Møteplassen (reprise fra mandag) 
09.30 Musikk

10.00 Nyheter

10.02 Radiosøndagskolen

11.00 Nyheter

11.02 Møtetimen med tale og sang
12.00 Nyheter

12.02 Kristen engelsk musikk


17.00 - 24.00

17.00  Musikk og kort andakt fra boken Trygg i dag

18.00  Vindu mot livet ved Ola Bjorland

18.25  Musikk

19.00  Kristent engelsk musikk. Ca 19.30 kort andakt fra boken Trygg i dag

20.00  Bedehusmusikk og andakt fra arkivet

20.40 Program fra Åpne Dører

21.00  Møtetimen med tale og sang (gjenhør fra søndag kl 11.00)
22.00  Good News - program på urdu
22.30  The way of Righteousness - engelskspråklig (gjenhør fra lørdag)   
22.45  Kristen engelsk musikk

23.00  Focus on the family - engelskspråklig (gjenhør fra lørdag)

23.30  Kristen engelsk musikk'

 

Slutt ved midnatt

 

 

Nyheter hver heltime fra klokken 09.00 til 15.00

 

06.00  Morgentoner

08.00  Opplæring ved Asbjørn Kvalbein

09.00  Nyheter

09.02  Irenes kvarter - reprise fra onsdag

09.15  Musikk

09.30  Vindu mot livet ved Ola Bjorland 

10.00  Nyheter

10.02  The Way of Righteousness - engelskspråklig

10.15  Kristen engelsk musikk

10.30  Focus on the family  - engelskspråklig

11.00  Nyheter 

           Det grønne hjørnet (repr fra torsdag)

           Musikk

12.00  Nyheter 

            Vår Hverdag 

13.00  Nyheter og musikk  

             Veien gjennom Bibelen -ca.13.05 reprise fra mandag

14.00  Nyheter og musikk

             Veien gjennom Bibelen -ca 14.05 reprise fra tirsdag

15.00  Nyheter og musikk

             Veien gjennom Bibelen -c a 15.05 reprise fra onsdag

16.00   Musikk

             Veien gjennom Bibelen - ca. 16.05 reprise fra torsdag

17.00   Musikk

             Veien gjennom Bibelen  - ca 17.05 reprise fra fredag

18.00  Homecoming Radio ved Mette og Roger Sørensen

18.30  Country og gospelmusikk

19.00  Musikk utover lørdagskvelden

21.30  Vindu mot livet ved Ola Bjorland (repr fra 09.30)

23.00  Ad libitum - klassisk musikk 

 

 

 

 

Adresse

Radio Sørvest
Gulaksveien 4
4017 Stavanger

Kontakt

Telefon

51 82 31 31

E-post

post@radiosorvest.no

Radio Sørvest er en lokalradio i Stavanger, eid av Norsk Luthersk Misjonssamband.

Vi sender fra Lifjellsenderen i Sandnes på frekvens FM 100,5.

Vil du gi din støtte til Radio Sørvest?

Kontonummer: 8220.02.91588

webløsning utviklet av mWEB