Tro når livet er vanskelig

For noen er gudstroen til uunnværlig hjelp, mens andre opplever troen som en ekstrabelastning når livet blir vanskelig. Hvorfor det, og må det være sånn?

Når livet er godt, kan det være enkelt å tro på Gud. Men hva når livet gjør vondt, i perioder med sykdom, sorg, brutte relasjoner eller psykiske plager? May Bente Matre er klinisk sosionom og master i kristendom, og har videreutdanning innen psykiatri og veiledning. Hun har også jobbet ved Modum bad, og er nå høgskolelektor ved NLA Høgskolen. I denne intervjuserien kommer hun med innsikt og tips rundt tro i vanskelige livssituasjoner.


Del 1: Troen spiller svært ulikt inn når livet blir vanskelig.

 

Del 2: Et usunt gudsbilde kan føre til psykiske plager

 

Del 3: Det finnes hjelp å få når livet og troen er vanskelig

 

Del 4: Det finnes ulike metoder for å jobbe seg ut av troskriser

 

Del 5: Ærlighet varer lengst, også i forhold til Gud

 

  • Publisert avBjørn Inge Sagstad
  • Publisert

06.00 -13.00

 

Nyheter hver heltime klokke 09.00 - 12.00


06.00 Morgentoner

08.00 Vindu mot livet  ved Johnn Hardang (reprise fra fredag)
09.00 Nyheter

09.02 Møteplassen (reprise fra mandag) 
09.30 Musikk

10.00 Nyheter

10.02 Radiosøndagskolen

11.00 Nyheter

11.02 Møtetimen med tale og sang
12.00 Nyheter

12.02 Kristen engelsk musikk


17.00 - 24.00

17.00 Musikk og miniandakt fra boken Trygg i dag

18.00  Vindu mot livet ved Ola Bjorland

18.25 Musikk

19.00  Kristent engelsk musikk (reprise fra søndag kl 12.00)

20.00  Andakt fra arkivet

20.15  Bedehusmusikk

21.00  Møtetimen med tale og sang (gjenhør fra søndag kl 11.00)
22.00  Good News - program på urdu
22.30  The way of Righteousness - engelskspråklig (gjenhør fra lørdag)   
22.45  Kristen engelsk musikk

23.00  Focus on the family - engelskspråklig (gjenhør fra lørdag)

23.30  Kristen engelsk musikk

 

Slutt ved midnatt

 

Adresse

Radio Sørvest
Gulaksveien 4
4017 Stavanger

Kontakt

Telefon

51 82 31 31

E-post

post@radiosorvest.no

Radio Sørvest er en lokalradio i Stavanger, eid av Norsk Luthersk Misjonssamband.

Vi sender fra Lifjellsenderen i Sandnes på frekvens FM 100,5.

Vil du gi din støtte til Radio Sørvest?

Kontonummer: 8220.02.91588

webløsning utviklet av mWEB