Bibelen: Historie eller myter?

Er Bibelens fortellinger om Jesus pålitelige historiske kilder, eller er de myter som har blitt mer og mer utbrodert gjennom århundrer med håndskrevne kopier? Bli med inn i den fascinerende historien om manuskriptene til Det nye testamente.

Mer enn 5500 håndskrevne manuskripter av hele eller deler av Det nye testamente (den yngste delen av Bibelen) er bevart til vår tid, noen gjennom dramatiske hendelser og utrolige arkeologiske funn. Men er innholdet endret undervegs? Og hvem bestemte egentlig hvilke skrifter som fikk plass i Bibelen?

 

Dette er noen av spørsmålene vi tar opp i en intervjuserie med Hans Johan Sagrusten. Han jobber i Bibelselskapet, og har selv jobet med den nyeste, norske Bibeloversettelsen. Han har også skrevet boken "Det store puslespillet" om jakten på de eldste manuskriptene til bibelen. 

 

  

Del 1 av 8: Starten av historien

 Jesus er en av verdenshistoriens mest kjente personer. Det meste av det vi vet om ham, kommer fra evangeliene og de andre skriftene i Bibelens nye testamente. Men hvor gamle er disse skriftene? Hvordan ble de skrevet, hvem brukte dem, og hvordan spredte de seg? 

 

  

Del 2 av 8:   Hvordan ble skriftene samlet?

 Hvem bestemte hvilke skrifter som skulle få være med i det Nye testamente? De første kristne menighetene begynte tidlig å samle de mest brukte skriftene i kodekser, altså bøker. Paulus-brevene var kanskje de første som ble samlet mellom to permer, forteller Hans Johan Sagrusten. 

 

  

Del 3 av 8:   Skriftenes liv gjennom århundrene

De eldste kjente avskriftene av nytestamentlige skrifter er funnet i Egypt, noen tilfeldig slengt i avfallshauger, andre forsiktig nedgravd i krukker. Det nye testamentet ble sannsynligvis opprinnelig skrevet ned på papyrus, som ligner et litt grovt papirark. 

 

  

Del 4 av 8:   Hvilke manuskripter finnes i dag?

  I en 1300 år gammel avfallshaug i Egypt gjorde de brittiske arkeologene Grenfell og Hunt det som skulle bli et sensasjonelt tekstfunn fra Johannesevangeliet. Totalt bygger dagens bibeloversettelser på kombinasjonen av over 5500 håndskrevne manuskripter av ulik art. 

 

 

 Del 5 av 8:   Datering - og en uheldig historie om fyring...

 Her får du blant annet historien om frostige munker som begynte å brenne verdens eldste Bibel i et morgenkaldt kloster. Men hvordan vi i det hele tatt kan vite alderen til hvert av de nesten 6000 håndskrevne manuskriptene som er bevart av hele eller deler av det nye testamentet? 

 

  

Del 6 av 8:   Dagens Bibel vs. originaltekstene

 Tekstene i Det Nye testamente har vært kopiert for hånd på nytt og på nytt gjennom mer enn 1000 år før boktrykkerkunsten kom. Hvor mye har blitt forandret undervegs? Med nærmere seks tusen hele eller delvise manuskripter bevart, er Det nye testamente langt bedre dokumentert enn det som er vanlig for f.eks. greske diktverk fra samme periode. 

 

  

Del 7 av 8:   Avsnittene som ble lagt til

 To avsnitt i det nye testamente finnes ikke i de aller eldste avskriftene av evangeliene. Hvorfor er de likevel med i dagens bibelutgaver? 

 

 

Del 8 av 8:   Nye funn av gamle dokumenter

Kan det fremdeles finnes uoppdagede avskrifter av for eksempel et av evangeliene?

 

 

 

  • Publisert avBjørn Inge Sagstad
  • Publisert
  • Antall visninger414 ganger

06.00 -13.00

 

Nyheter hver heltime klokke 09.00 - 12.00


06.00 Morgentoner

08.00 Vindu mot livet  ved Johnn Hardang (reprise fra fredag)
09.00 Nyheter

09.02 Møteplassen (reprise fra mandag) 
09.30 Musikk

10.00 Nyheter

10.02 Radiosøndagskolen

11.00 Nyheter

11.02 Møtetimen med tale og sang
12.00 Nyheter

12.02 Kristen engelsk musikk


17.00 - 24.00

17.00 Musikk og miniandakt fra boken Trygg i dag

18.00  Vindu mot livet ved Ola Bjorland

18.25 Musikk

19.00  Kristent engelsk musikk (reprise fra søndag kl 12.00)

20.00  Andakt fra arkivet

20.15  Bedehusmusikk

21.00  Møtetimen med tale og sang (gjenhør fra søndag kl 11.00)
22.00  Good News - program på urdu
22.30  The way of Righteousness - engelskspråklig (gjenhør fra lørdag)   
22.45  Kristen engelsk musikk

23.00  Focus on the family - engelskspråklig (gjenhør fra lørdag)

23.30  Kristen engelsk musikk

 

Slutt ved midnatt

 

Adresse

Radio Sørvest
Gulaksveien 4
4017 Stavanger

Kontakt

Telefon

51 82 31 31

E-post

post@radiosorvest.no

Radio Sørvest er en lokalradio i Stavanger, eid av Norsk Luthersk Misjonssamband.

Vi sender fra Lifjellsenderen i Sandnes på frekvens FM 100,5.

Vil du gi din støtte til Radio Sørvest?

Kontonummer: 8220.02.91588

webløsning utviklet av mWEB